Kluba noteikumi

Kluba GODVIL apmeklēšanas noteikumi | Brīvības gatve 214b |

Apmeklējot klubu, jūs pieņemiet kluba apmeklēšanas noteikumus, kuri norādīti zemāk:

 1. Kluba noteikumi ir saistoši visiem kluba apmeklētājiem.
 2. Kluba administrācija patur tiesības ierobežot kluba apmeklējumu viesiem, kas saistīts ar kluba drošības pasākumiem, neatkarīgi no tā vai kluba viesiem ir jau iegādāta biļete uz pasākumu klubā vai nē.
 3. Kluba apsardzei vai drošības dienestam ir tiesības pārmeklēt apmeklētāju privātās mantas, lai garantētu drošību klubā visiem kluba viesiem.
 4. Klubā tiek ielaistas personas kuras ir vecākas par 18 gadiem.
 5. Klubā nedrīkst ienest: visa veida dzērienus (neatkarīgi no tā iepakojuma), indīgas un toksiskas vielas, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas, narkotikas, visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces.
 6. Klubā, bez paskaidrojuma, neielaiž viesus, kuri ir alkoholisko vai toksisko vielu iedarbībā, kā arī viesu nemotivētas un agresīvas uzvedības gadījumā.
 7. Klubā netiek ielaisti viesi ar mīļdzīvniekiem.
 8. Jebkura nesankcionēta tirdzniecība klubā ir aizliegta.
 9. Mākslinieku uzstāšanos klubā drīkst fotograft un filmēt izmantojot tikai neprofesionālu tehniku un izmantojot filmēto vai fotografēto neprofesionāliem mērķiem- mājas video uc. Profesionāla fotografēšana un filmēšana tiek atļauta tikai mediju pārstāvjiem, saņemot akreditāciju pie kluba administrācijas vai koncerta organizētajiem (par akreditācijas nosacījumiem lūdzu kontaktēties ar kluba GODVIL administrāciju).
 10. Klubs neatbild par pie kluba atstātajām automašīnām, personīgajām mantām un dārglietām.
 11. Klubam ir tiesības veikt izmaiņas pasākumu programmā, mainīt pasākumu dalībnieku sarakstu par to atsevišķi neinformējot.
 12. Kluba viesi apņemas ievērot noteikto kluba kārtību.
 13. Kluba viesi piekrīt jebkurai pasākuma fotografēšanai, video vai televīzijas filmēšanai un radiotranslācijai, kā arī šo materiālu tālākai izmantošanai kluba vajadzībām.
 14. Saņemtie kluba ielūgumi nedrīkst būt izmantoti pārdošanai trešajām pusēm.